Ecologische begeleiding

Vaak, maar niet altijd vereist een gedragscode, de ontheffingverlening of het daarvoor opgestelde werkprotocol Ecologsiche begeleiding. Soms is het gevraagde heel simpel:

“Vóórafgaand aan graafwerkzaamheden op groeiplaatsen van de blauwe zeedistel worden deze, onder begeleiding van een deskundige, uitgestoken en op een geschikte locatie zo dicht mogelijk bij het huidige leefgebied teruggeplaatst.” (uit een ontheffingverlening)

Maar meestal komt er meer bij kijken, afhankelijk van de grootte van het gebied en het project en de doorlooptijd.

U kunt Eco-Niche –als deskundige- altijd vragen voor ecologische begeleiding. Wij hoeven daarvoor niet perse bij het voortraject (ontheffingprocedure, quickscan, werkprotocol) betrokken te zijn geweest.