Home: Thuis in Leiden, Haarlem, Rotterdam, Amsterdam en Den Haag

Een ecologische quickscan, vleermuisonderzoek, of ontheffingsaanvraag. En we doen meer.

Eco-Niche houdt zich bezig met diverse projecten gerelateerd aan natuurwetgeving (Flora- en faunawet & Natuurbeschermingswet) monitoring, biodiversiteit en duurzaamheid.

Ja, we zijn klein. Dit maakt het werk snel en praktisch. De lijnen zijn kort: degene die bij u aan tafel zit is tevens de persoon die het project uitvoert en de verantwoordelijkheid draagt. “Willem kun je dat even voor ons doen?” Maar natuurlijk!

Kijk op deze website voor meer informatie over onze werkvelden en projecten en als u vragen heeft, mail of bel.

En verder:

Eco-Niche; ecologisch adviesbureau

Hoofdzakelijk werkzaam in West-Nederland (Leiden, Den Haag, Rotterdam, Haarlem, Amsterdam).

Ons klantenbestand reikt van universiteit en het bedrijfsleven tot aan overheid.

netwerk-groene-bureaus-ngbEco-Niche is lid van het Netwerk Groene Bureaus