Home: Thuis in Leiden, Haarlem, Rotterdam, Amsterdam en Den Haag

Ecologisch onderzoek naar vleermuizen, huismussen, gierzwaluwen, of andere beschermde soorten. 

Eco-Niche verzorgt het veldonderzoek en levert vervolgens een heldere rapportage. Begrijpelijk voor u, voor de vergunningverlener, voor het bevoegd gezag en voor onze collega-adviesbureaus. Is er niets aangetroffen? Dan kunt u door met uw project. Is er wel iets aangetroffen? Dan kunt u terecht bij collega-adviesbureaus binnen ons netwerk om de vervolgstappen in gang te zetten en overtreding op de Wet natuurbescherming te voorkomen. Zodat u ook dan veilig door kan met uw project.

Kijk op deze website voor meer informatie over onze werkvelden en projecten en als u vragen heeft, mail of bel.

En verder:

Eco-Niche is een ecologisch adviesbureau. We zijn hoofdzakelijk werkzaam in West-Nederland (Leiden, Den Haag, Rotterdam, Haarlem, Amsterdam). Ons reikt van universiteit, woningcorporaties, grote ingenieursbureaus en het bedrijfsleven tot aan overheid.

netwerk-groene-bureaus-ngbEco-Niche is lid van het Netwerk Groene Bureaus Daar vindt u ook onze collega’s.