Home: Thuis in Leiden, Haarlem, Rotterdam, Amsterdam en Den Haag

Een ecologische quickscan, vleermuisonderzoek, of ontheffingsaanvraag. En we doen meer.

Eco-Niche houdt zich bezig met diverse projecten gerelateerd aan de Wet natuurbescherming (voorheen Flora- en faunawet & Natuurbeschermingswet) monitoring, biodiversiteit (BREEAM) en duurzaamheid.

Ja, we zijn klein. Dit maakt het werk snel en praktisch. De lijnen zijn kort. “Willem kunnen jullie dat even voor ons doen?” Maar natuurlijk!

Kijk op deze website voor meer informatie over onze werkvelden en projecten en als u vragen heeft, mail of bel.

En verder:

Eco-Niche is een ecologisch adviesbureau. We zijn hoofdzakelijk werkzaam in West-Nederland (Leiden, Den Haag, Rotterdam, Haarlem, Amsterdam). Ons klantenbestand reikt van universiteit en het bedrijfsleven tot aan overheid.

netwerk-groene-bureaus-ngbEco-Niche is lid van het Netwerk Groene Bureaus