Ontheffingsaanvraag

Ai! We hebben beschermde soorten in uw plangebied aangetroffen. Daarnaast is tijdens de toetsing van de quickscan (of het vervolgonderzoek) gebleken dat uw project, zonder het nemen van de juiste maatregelen, een negatief effect heeft op deze soorten. Niet handig voor u, maar overkomelijk.

Er is een ontheffing nodig. In de ontheffingsaanvraag moet onderbouwd worden waarom het project volgens u toch door kan gaan zonder schade te veroorzaken aan de aanwezige beschermde soorten. Door de juiste maatregelen op te nemen en het plan goed te onderbouwen krijgt u gewoonlijk een ontheffing. Let op: hier gaat wel enige tijd overheen, het bevoegd gezag doet er enkele maanden over om de stukken te beoordelen.

Vanaf 2023 bieden we deze dienst niet meer aan, maar wanneer dit aan de orde blijkt te zijn verwijzen we u door naar onze compagnons of kiest u zelf een adviesbureau op de website van het Netwerk Groene Bureaus.