Vleermuisonderzoek

Vleermuizen vormen een belangrijke soortgroep in het ecologisch advies. Enerzijds omdat alle vleermuizen strikt beschermd zijn in Wet natuurbescherming en anderzijds omdat ze op veel locties lastig op voorhand zijn uit te sluiten. Bovendien komen veel soorten in gebouwen voor, dus ook in de stedelijke omgeving waar sloop, renovatie en isolatie aan de orde van de dag zijn. Veel ruimte hebben ze niet nodig en een eenvoudige open stootvoeg in een muur kan genoeg zijn.

Wordt een plangebied geschikt bevonden dan heeft Eco-Niche het materiaal en de kennis om vleermuisonderzoek uit te voeren. Er wordt dan gekeken of de vleermuizen daadwerkelijk op de potentiƫle verblijfplekken aanwezig zijn. Dit doen we aan de hand van het vleermuisprotocol: een belangrijke richtlijn voor vleermuisonderzoek en met een grote juridische waarde.

Let wel: omdat een locatie voor vleermuizen diverse functies kan hebben, schrijft het protocol al snel vijf tot acht (!) nachtelijke veldbezoeken, verspreid over de maanden mei t/m september voor om de dieren aan te tonen of, meestal belangrijker voor onze opdrachtgever, uit te sluiten. We vinden het altijd erg jammer als onze klanten hierdoor vertraagd raken in hun projectplannen, maar ook wij kunnen niet om de wet heen.