Vleermuisonderzoek

Vleermuizen vormen een belangrijke soortgroep in het ecologisch advies. Enerzijds omdat alle vleermuizen strikt beschermd zijn in Wet natuurbescherming en anderzijds omdat ze op veel locacties lastig op voorhand zijn uit te sluiten. Afhankelijk van de soort komen vleermuizen zowel in gebouwen als in bomen voor, dus ook in de stedelijke omgeving. Veel ruimte hebben ze niet nodig en een eenvoudige open stootvoeg in een muur of spechtenhol in een boom kan genoeg zijn.

Wordt een plangebied geschikt bevonden dan heeft Eco-Niche het materiaal en de kennis om vleermuisonderzoek uit te voeren. Er wordt dan gekeken of de vleermuizen daadwerkelijk op de potentiƫle verblijfplekken aanwezig zijn. Dit doen we aan de hand van het vleermuisprotocol: een belangrijke richtlijn voor vleermuisonderzoek en met een grote juridische waarde.

Let wel: omdat een locatie voor vleermuizen diverse functies kan hebben, schrijft het protocol al snel vier(!) nachtelijke veldbezoeken, verspreid over de maanden mei t/m september voor om de dieren aan te tonen of, meestal belangrijker voor onze opdrachtgever, uit te sluiten. We vinden het altijd erg jammer als onze klanten hierdoor vertraagd raken in hun projectplannen, maar ook wij kunnen niet om de wet heen. Bel gerust en begin al tijdens uw vergunningprocedure met het aanvragen van een ecologische quickscan: deze kan snel uitsluitsel geven over het mogelijk voorkomen van vleermuizen (en andere beschermde soorten) en u adviseren over de te nemen vervolgstappen/ onderzoeken.