Quickscan

Bent u van plan om bouw- of sloopwerkzaamheden uit te voeren?  Gaat u bomen verwijderen?  Werk aan watergangen?

Vraag bij ons een ecologische quickscan aan. Het voordeel van de quickscan is dat u snel weet wat er moet gebeuren, zonder daar buitensporig veel tijd en geld in te steken. Er wordt een inschatting gemaakt welke beschermde plant- en diersoorten er in het plangebied voorkomen. Zijn er nabijgelegen gebieden met een beschermde status; Natura-2000 of NNN? We toetsen de resultaten en uw plannen aan de natuurwetgeving en schatten in wat het  effect is van uw plannen op beschermde flora en fauna.

Als er niets aanwezig is en verwacht wordt, kunt u gewoon aan de slag. Als er wel beschermde soorten of gebieden aanwezig zijn, geven we aan welke vervolgstappen u dient te nemen zoals een vervolgonderzoek naar vleermuizen, werken buiten de broedperiode of aanvragen van een ontheffing.

Vaak voldoen al eenvoudige maatregelen zoals het uitkiezen van een tijdstip waarop een soort het minst kwetsbaar is. Soms zijn er meer complexe maatregelen nodig zoals bij het voorbeeld van de varens (zie ‘projecten’ op deze website). Eco-Niche zal echter altijd proberen om samen met u de meest pragmatische oplossingen te kiezen.