Quickscan

Bent u van plan om bouw- of sloopwerkzaamheden uit te voeren?  Gaat u bomen verwijderen?  Werk aan watergangen?

Vraag eerst een ecologische quickscan aan. Het voordeel van de quickscan is dat u snel weet wat er moet gebeuren. Er wordt een inschatting gemaakt welke beschermde plant- en diersoorten er in het plangebied voorkomen. Zijn er nabijgelegen gebieden met een beschermde status; Natura-2000 of NNN? Uw plannen worden aan de natuurwetgeving en er wordt een inschatting gemaakt wat het  effect is van uw plannen op beschermde flora en fauna.

Als er niets aanwezig is en verwacht wordt, kunt u gewoon aan de slag. Als er wel beschermde soorten of gebieden aanwezig zijn, wordt aangegeven welke vervolgstappen u dient te nemen zoals een vervolgonderzoek naar vleermuizen, werken buiten de broedperiode of aanvragen van een ontheffing.

Vanaf 2023 bieden we zelf geen quickscans meer aan. Raadpleeg onze compagnons of de website van het Netwerk Groene Bureaus.